วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555


กรุงศรีประกาศการบรรลุก้าวย่างทางธุรกิจที่สำคัญ พร้อมเปิดตัวนวัตกรรมเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ


กรุงเทพฯ--7 มิ.ย.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ขยายเครือข่ายสาขาครบ 600 สาขา 4,100 เอทีเอ็ม และยอดสินทรัพย์เติบโตเพิ่มเป็น 1 ล้านล้านบาท ณ สิ้นไตรมาสสองของปีนี้เปิดตัว “กรุงศรี ออมทรัพย์มีแต่ได้” ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ชูจุดเด่นดอกเบี้ยพร้อมความคล่องตัวสูงในการเบิกถอน
พัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีพื้นฐาน ลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงิน พร้อมปรับรูปลักษณ์สาขา ภายใต้กลยุทธ์ “กรุงศรี เรื่องเงิน เรื่องง่าย”
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) วันนี้ ได้ประกาศว่าธนาคาร จะบรรลุก้าวย่างทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งประกอบด้วย ขนาดของสินทรัพย์ จำนวนสาขา เครื่องเอทีเอ็ม และ เครื่อง EDC (Electronic Data Capturing) ที่ติดตั้ง ณ สาขา ณ สิ้นไตรมาสสองของปีนี้ เป็นผลมาจากการลงทุนอย่างต่อเนื่องในด้านโครงสร้างเทคโนโลยีพื้นฐาน การลดขั้นตอนต่างๆ ที่ไม่จำเป็น การปรับรูปลักษณ์สาขาภายใต้กลยุทธ์ “กรุงศรี เรื่องเงิน เรื่องง่าย”
มร. มาร์ค อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยากล่าวว่า “ภายในสิ้นไตรมาสสองของปีนี้ กรุงศรีจะบรรลุก้าวย่างทางธุรกิจที่สำคัญ โดยขนาดสินทรัพย์รวมของธนาคารจะเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านล้านบาท จำนวนสาขาเปิดครบ 600 สาขา เครื่องเอทีเอ็ม 4,100 เครื่อง และเครื่อง EDC ที่ติดตั้ง ณ สาขาเพื่อความสะดวกและรวดเร็วที่เพิ่มขึ้นในการเปิดบัญชีใหม่จะครบ 16,000 เครื่อง”
“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ใช้เงินลงทุนไปกว่า 3,600 ล้านบาท ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking System) การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ และพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ ณ สาขา นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ปรับรูปแบบและภาพลักษณ์สาขา เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับลูกค้าในการมาใช้บริการ” มร. อาร์โนลด์ กล่าว
“การปรับเปลี่ยนทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้อยู่ภายใต้กลยุทธ์ “กรุงศรี เรื่องเงิน เรื่องง่าย” เพื่อลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น รวมถึงปริมาณการใช้เอกสารและกระดาษในการทำธุรกรรม และลดระยะเวลาในการรับบริการที่สาขา ของธนาคาร” มร. อาร์โนลด์ กล่าว
อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมซึ่งลูกค้าสามารถเห็นได้เด่นชัด อาทิ เช่น เครื่อง EDC ที่ช่วยให้การเปิดบัญชีใหม่ ณ สาขาใช้เวลาเพียง 5 -10 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ธนาคารยังได้ติดตั้งเครื่อง ‘Simple Q’ ที่นอกจากจะเป็นเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ ยังอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมฝาก-ถอน โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆ เพียงใช้บัตรเอทีเอ็มหรือสมุดบัญชีทำรายการหน้าเครื่อง โดยธนาคารจะติดตั้งเครื่อง ‘Simple Q’ ครบทุกสาขาในกรุงเทพฯ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้
“ด้วยจำนวนสาขาและเครื่องเอทีเอ็ม การพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีและรูปลักษณ์ใหม่ของสาขา ได้สะท้อนถึงความพร้อมของธนาคารในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าในช่วงครึ่งหลังของปีโดยจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เริ่มจากผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ “กรุงศรี ออมทรัพย์มีแต่ได้” ชูจุดเด่นอัตราดอกเบี้ยและความคล่องตัวสูง” มร. อาร์โนลด์ กล่าว
“การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดังกล่าวเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของธนาคารในปีนี้ที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนเงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ (CASA) เป็น 45% ของฐานเงินฝากทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้” มร. อาร์โนลด์ กล่าว
“กรุงศรี ออมทรัพย์มีแต่ได้” เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่มอบอัตราดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าบัญชีเงินฝากประจำ ผลิตภัณฑ์เงินฝากดังกล่าวได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิด “เรื่องเงิน เรื่องง่าย”
“กรุงศรี ออมทรัพย์มีแต่ได้” จึงมีความคล่องตัวในการเบิกถอนที่มากกว่าผ่านหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นสาขาของธนาคาร เครื่องเอทีเอ็มและช่องทางออนไลน์ (กรุงศรี ออนไลน์) ซึ่งลูกค้าจะได้รับความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมมากขึ้น ด้วยอัตราเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท อีกทั้งยังไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำในบัญชี สามารถถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนบัญชีที่ลูกค้าสามารถเปิดได้ต่อคน พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน ด้วยความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ “กรุงศรี ออมทรัพย์มีแต่ได้” นี้ ธนาคารคาดว่าจะสามารถดึงดูดยอดเงินฝากได้ประมาณ 50,000 ล้านบาท
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เตรียมแผนโฆษณาประสัมพันธ์สำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดังกล่าวไว้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งรวมทั้งสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ วิทยุ บิลบอร์ด และสื่อออนไลน์อื่นๆ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ “กรุงศรีกรุ๊ป” เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทย และดำเนินธุรกิจมานานกว่า 67 ปี ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้บริการทางการเงินการธนาคาร
อย่างครบวงจร ทั้งในด้านการสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารรวม 600 สาขา และช่องทางการขายกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ ภายใต้บริษัทในเครือกรุงศรี ธนาคารยังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัตรเครดิตมากกว่า 5.3 ล้านบัตร และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้ต่ำผ่านบริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส หรือ ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ อีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.krungsri.com
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 กลุ่มรัตนรักษ์และจีอี แคปปิตอล ได้ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยปัจจุบัน จีอี แคปปิตอล และกลุ่มรัตนรักษ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารในสัดส่วนร้อยละ 33 และร้อยละ 25 ตามลำดับ
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์: 02 296 3847, 02 296 2443-4
อีเมล์: rosathorn.chiaraprasertkul@krungsri.com

วันที่ 07/06/55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น