วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

กรุงศรีได้รับความไว้วางใจดูแลทะเบียนกองทุนรวมแมนูไลฟ์


กรุงเทพฯ--3 พ.ค.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
นายชาลี มาดาน (ซ้าย) ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนายต่อ อินทรวิวัฒน์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้ให้บริการนายทะเบียนกองทุนรวมของบลจ.แมนูไลฟ์ โดยธนาคารจะดูแลทะเบียนผู้ถือหน่วยกองทุนรวมและบริการธุรกรรมทางการเงินให้กับผู้ถือหน่วยร่วม 1,000 คน ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของบริษัทชั้นนำที่มีต่อศักยภาพและความพร้อมของบริการธุรกิจหลักทรัพย์ของธนาคาร

วันที่ 03/05/55

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น