วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงสร้างองค์กรและขอบข่ายการบริการ
ขอบข่ายการบริการ

·         เครือข่ายสาขาภายในประเทศ จำนวน 584 แห่ง

·         เครือข่ายสาขาต่างประเทศ จำนวน 4 แห่ง

·         สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 66 บูธ

·         เครื่องเอทีเอ็ม จำนวน 3,780 เครื่อง

·         ศูนย์ธุรกิจกรุงศรี จำนวน 55 แห่ง

·         ศูนย์บริการและพื้นที่บริการ Exclusive Banking จำนวน 19 แห่ง

·         ศูนย์บริการกรุงศรีเฟอร์สช๊อยส์ 27 สาขา + 7,100 ตัวแทนจำหน่าย


·         กรุงศรี ออโต้ 41 สาขา + 5,300 ผู้จำหน่ายรถยนต์

·         สาขาซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด 199 แห่งเจ้าหน้าที่บริหารนายมาร์ค จอห์น อาร์โนลด์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางเจนิส แร แวน เอ็กเคอเรนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
และรักษาการประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารการเงิน
นายพรสนอง ตู้จินดาประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน Transformation
และรักษาการประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
นายชาลี มาดานประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
นายชานดาเชการ์ สุบรามาเนี่ยน คิสชูมันการัมประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยง
นางวรรณา ธรรมศิริทรัพย์ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านปฎิบัติการ
นางสาวภาวนา เนียมลอยประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย
นายซูดาร์โก ฮาร์โซโน่ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาด และ Cross Sell
นางวรนุช เดชะไกศยะประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพรรณทิพา หาญนรเศรษฐ์ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านตรวจสอบ
นายฟิลิป เชียง ชอง แทนประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทองประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล
นายสยาม ประสิทธิศิริกุลประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านผลิตภัณฑ์ลูกค้าองค์กร
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME
นายพงษ์อนันต์ ธณัติไตรประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านเครือข่ายการขาย
นายโรหิท คันนาประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านปฏิรูปธุรกิจองค์กร
นายภูมิชาย วัชรพงศ์Senior Banker
นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำรุงผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
นายตรรก บุนนาคผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวมาลีวรรณ พงศธรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายจอห์น โฮเวิร์ด ฮาร์เกอร์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวดวงดาว วงค์พนิตกฤตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสิริพร อำพันวงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายแสงชาติ วนิชเวทย์พิบูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายทศพร รัตนมาศทิพย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวศลิษา หาญพานิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกี่เส็ง อนันต์ศิริประภาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวมณฑิรา อารยางกูรผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางศิรินทิพย์ ศิลาพัชรนันท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวพิตกุล ภัคโชตานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางยิ่งลักษณ์ คงคาสัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายฐากร ปิยะพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางอรวรรณ สุจริตตายนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวรกฤต จารุวงศ์ภัคผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธะเรศ โปษยานนท์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวสุวรรณา จักราวรวุธผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายพิชัย อาชาไพโรจน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธริษตรี กฤตสรรค์วงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวเยาวลักษณ์ จรรยาภรณ์พงษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายกฤษณ์ จันทโนทกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวดมิศา พิศิษฐวานิชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายยุกต์ ศุทธรัตน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสมหวัง โตรักตระกูลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายเวนคาทา สิทา รามาราจู บุดดาราจูผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายวิชิต พยุหนาวีชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายสุรธันว์ คงทนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นางสาวนิยาดา กอพัชรสุนทร              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น