วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2555

รายงานผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับไตรมาส 2/2555

 
 
 
 
 
 
 
 
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
กรุงศรีกรุ๊ป (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) วันนี้ได้รายงานผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับไตรมาส 2/2555 โดยมีกำไรสุทธิ 3.72 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสแรกของปี 2555 หรือ 25% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา สินเชื่อด้อยคุณภาพได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญมาอยู่ที่ 2.9% ของสินเชื่อทั้งหมดอันเป็นผลจากการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพอย่างได้ผล
มร. มาร์ค อาร์โนลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงศรีกรุ๊ป กล่าวว่า “ธนาคารได้บรรลุก้าวย่างทางธุรกิจที่สำคัญในไตรมาสสอง ซึ่งสะท้อนถึงแนวทางและความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ ตลอดจนการลงทุนในด้านต่างๆ ของธนาคารในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาซึ่งได้ส่งผลเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน ทั้งนี้ยอดสินทรัพย์รวมของธนาคารและบริษัทในเครือได้เติบโตขึ้นเป็นกว่า 1 ล้านล้านบาทเป็นครั้งแรก โดยสินเชื่อที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นถึง 6.3% เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2554 ขณะเดียวกันคุณภาพของพอร์ทสินเชื่อได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญถึง 18.1% จากสิ้นเดือนธันวาคม 2554 ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมของธนาคารลดลงมาอยู่ที่ 2.9%”ที่มา  : http://www.newswit.com/fin/2012-07-19/188cffcaeffca2b68feb3dcb610a2da9/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น